תקנון

הוראות תקנון האתר חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הרוכש באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הדריה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
רכישה באתר הינה מעל גיל 18 שנים בלבד.
פעולת רכישה של מוצרים באתר הדריה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פאיי פאל. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי הדריה ו/או במלאי לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהדריה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בין פעולת הרכישה.
לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הדריה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה. הדריה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל לפי המקובל בתנאי המשלוח של ספק המשלוחים. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה באם ימנעו המשלוחים מכל סיבה שהיא מלבד השבת כל סכום ששילם (אם שילם) להדריה ו/או ביטול החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, ואולם הדריה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. הדריה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם.
זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה למשרדי הדריה בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את המוצר או מיום שקיבל מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. לא ניתן לבטל עסקה למוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש או שאריזתם המקורית נפתחה. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן ומשכך חלה חובת החזרת המוצר למחסני הדריה על הרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית הדריה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול העומדים על 10% מסך כל הרכישה או סכום של 100.00 ₪ מינימום, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק. הדריה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה. כל המחירים המוצגים באתר הדריה כוללים מע"מ, למעט מחירים עבור הקבועים במטבע חוץ ללקוחות בחו"ל. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. תמונות המוצרים המוצגות באתר הדריה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות, ועלול להיות שוני בין המוצר לבין התמונה המצולמת שלו באתר. אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הדריה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או חלק מהם, ו/או אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה הדריה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש. אם יתברר להדריה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו תהיה הדריה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. במקרה זה, הדריה תשיב לרוכש את מלוא התמורה ששילם ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. הדריה שולחת בארץ את ההזמנות באמצעות חברת צ’יטה שליחויות, עם שליח עד הבית בתוספת תשלום של 39 ₪ למשלוח. לחו"ל המשלוחים מבוצעים באמצעות חברות השילוח האווירי הבין לאומיות, על פי החלטת הדריה בתוספת תשלום של 10% מסך כלל מחיר הרכישה (לפני הנחה במידה וניתנה הנחה). המשלוח בארץ מגיע בדרך כלל עד 5 ימי עסקים, ולחו"ל בדרך כלל עד 15 ימי עסקים. אנא ציינו כתובת לקבלת ההזמנה בה תהיו זמינים ברוב שעות היום (אפשרי גם למקום העבודה ורצוי בציון כל הפרטים – קומה, חדר וכו') המשלוחים בארץ נמסרים ע"י חברת המשלוחים בימים א-ה, ועל מנת להבטיח מסירה בזמן, אנא תהיו זמינים במספר הטלפון הנייד שהשארתם במעמד ההזמנה. בערבי חג או אירועים מיוחדים המשלוח עלול להתעכב מעבר לרגיל, בשל עומס. ניתן להחליף מוצר חדש ותקין באריזתו המקורית תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, בצירוף חשבונית הרכישה. ניתן להחליף מוצר או לקבל החזר כספי על מוצר תוך שבעה ימים בצירוף חשבונית קניה. באין חשבונית ניתן יהיה רק להחליף במוצר אחר. תשלום עבור משלוח, לא יוחזר ללקוח. זיכוי או החזר כספי יוחזר באותו האופן בו שולם, פחות דמי עמלת ביטול שגובה חברת האשראי. החזר יינתן רק כאשר המוצר יחזור באריזתו המקורית. הדריה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 . הדריה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות החוק או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. מקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, הדריה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרי גלם טובים ותוך הקפדה על איכות גימור גבוהה. במידה והמוצר נפגם משימוש לא נכון במוצר יתכן שנבקש תשלום, ואם יידרש משלוח, אזי תחויבו בעלות המשלוח. הקופסה של המוצר נועדה להגן עליו, בטלטלות הדרך עם חברת המשלוחים – הקופסא עלולה להיפגם ואיננו אחראים לכך. המכירה רק בחנויות ברחבי הארץ או באתר.  בסטודיו אין קבלת קהל. כל זכויות קניין רוחני שמורות ©. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא, בין פרטי בין מסחרי, חלקי ו/או מלא, בתמונות ו/או בעיצובים ו/או בטקסטים ו/או בגרפיקה של יצירות האמנות המוצגות באתר זה ללא אישור מפורש מראש. שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים.
עלויות משלוח והחזרות בארץ:
1. דמי המשלוח הינם בסך 39.00 ₪.
2. לא ניתן משלוח חינם בהזמנות בהם משתמשים בקופונים.
3. לכל הזמנת קופון יתווסף דמי משלוח 10% (לפני הנחה).
4. עלות משלוח החזר היא על הרוכש. 5% דמי ביטול ינוכו מהסכום הכולל ששולם, מינימום 39.00₪ אך לא יותר מ 350.00 ₪.

אחריות ושירות

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

לקבלת קטלוג למייל מלאו פרטיכם:

וואטספ:

לקטלוג צרו קשר בוואטסאפ

הרשמו לניוזלטר שלנו

מלאו כאן את פרטיכם ותהיו הראשונים לדעת על מבצעים והטבות בהדריה